Ogólny

Badania diagnostyczne

Angiografia fluoresceinowa to nowoczesne badanie okulistyczne. Wykonywane jest po dożylnym podaniu kontrastu – fluoresceiny. Dzięki barwnikowi – fluoresceinie możemy dokonać oceny naczyń krwionośnych siatkówki. W trakcie badania angiografii fluoresceinowej wykonuje się serię zdjęć dna oka. 

Komputerowe badanie wzroku. Wyniki pozwalają okreslić przybliżoną wade wzroku. Na podstawie samego wyniku nie możńa precyzyjnie okreslić wady wzroku. 

Dotykowy pomiar ciśnienia wenatrzgałkowego wykonywany przez lakarza okulistę. 

Bezdotykowy pomiar cisnienia wewnątrzgałkowego. 

Pomiar osadzenia gałek ocznych w oczodole, tzw. egzoftalmometria, przeprowadza się za pomocą egzoftalmometru Hertla. 

badanie mikroskopowe materiału tkankowego pobranego od pacjenta w celu oceny charakteru procesu chorobowego. 

Spektralna Optyczna Koherentna Tomografia. Szczegółowe badanie obrazujące siatkówkę. 

Synoptofor jest podstawowym aparatem w leczeniu ortoptycznym, który służy zarówno do diagnostyki, jak również do leczenia zeza. 

badanie elektroretinograficzne i elektrookulograficzne pozwalające na uzyskanie informacji o funkcjonowaniu poszczególnych warstw siatkówki. 

badanie wzrokowych potencjałów wywołanych umożliwiające ocenę funkcjonowania drogi wzrokowej od plamki przez nerw wzrokowy, drogę wzrokową do kory wzrokowej w mózgu. 

Badanie mikroskopowe rzęs w kierunku nużeńca. 

Badanie grubości kompleksu komórek zwojowych siatkówki. 

Badanie kąta przesączania. 

Za pomocą aparatu Master można wykonać kalkulację mocy soczewek wewnątrzgałkowych. Wykonuje się pomiary krzywizny rogówki i głębokości komory przedniej. 

Badanie pola widzenia Medmont jest standardowym badaniem w diagnostyce wielu chorób m.in. takich jak: choroby układu nerwowego; jaskra; choroby nerwu wzrokowego; odwarstwienie siatkówki. 

Badanie pola widzenia Medmont jest standardowym badaniem w diagnostyce wielu chorób m.in. takich jak: choroby układu nerwowego; jaskra; choroby nerwu wzrokowego; odwarstwienie siatkówki. 

Bezdotykowy pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, wykonany kilka razy w ciągu doby w równych odstępach czasowych. 

Dotykowy pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, wykonany kilka razy w ciągu doby w równych odstępach czasowych. 

Wykrywa ubytki w polu widzenia znacznie wcześniej, niż standardowa perymetria komputerowa. 

Optyczna Koherencyjna Tomografia siatkówki (OCT) jest nieinwazyjną, bezdotykową metodą badania gałki ocznej, głownie siatkówki. Wskazaniem do badania sa głownie choroby plamki, czyli centralnej części siatkówki. 

Optyczna Koherencyjna Tomografia tarczy nerwu wzrokowego: badanie grubości kompleksu komórek zwojowych siatkówki. Optyczna koherentna tomografia pozwala wykryć  zaburzenia jaskrowe w plamce żółtej.

Jest to badanie pozwalające na ocenę mikrokrążenia i struktury naczyń krwionośnych siatkówki. 

W skład pakietu wchodzą : Angiografia + OCT 

W skład pakietu wchodzą: OCT jaskrowe, Pole Widzenia, konsultacja okulistyczna.

ORA pozwala na pomiary ciśnienia wewnątrzgałkowego z kompensacją rogówki i pozwala oszacować histerezę rogówki (CH) i współczynnik oporu rogówki (CRF). 

Badanie śródbłonka rogówki z pachymetrią bezkontaktową.

Badanie pachymetrii to pomiar centralnej grubości rogówki. 

Tonometr PASCAL jest obecnie jedynym tonometrem umożliwiającym prawidłowy pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów po chirurgii refrakcyjnej. 

Przy pomocy tego badania uzyskiwania jest „mapa rogówki”. Za pomocą map i parametrów liczbowych przedstawiony jest kształt rogówki. Badanie wykorzystywane m.in. przy doborze soczewek kontaktowych korygujących duży astygmatyzm, stożku rogówki, przed zabiegiem laserowej korekcji wad wzroku. 

Narzędzie diagnostyczne do oceny obrazowej struktur przedniego odcinka gałki ocznej, części płaskiej ciała rzęskowego, obwodowej siatkówki oraz przedniej części ciała szklistego. 

Badanie USG umożliwia wykrycie m.in. odwarstwienie i przedarcie siatkówki; wylewy, guzy. Umożliwia ocenę tylnego odcinka oka. 

Obiektywna rejestracja, umożliwiająca monitorowanie zmian w siatkówce i w nerwie wzrokowym w przebiegu rożnych schorzeń oka. 

Wizyty i konsultacje

Optometrysta zajmuje się badaniem ostrości wzroku. W przeciwieństwie do okulisty nie może wyjąć ciała obcego z oka czy przeprowadzić zabiegu. Zajmuje się ściśle narządem wzroku. 

Podczas wizyty  optometrycznej można również skorzystać z doboru soczewek kontaktowych. Dodatkowo płatne – 100 zł.

Pełne badanie wzroku i dobór soczewek twardych kontaktowych . 

Dla dzieci zezujących i niedowidzących. Diagnostyka oraz ćwiczenia ortoptyczne u dzieci zezujących. 

Wstrzyknięcie podspojówkowe. 

Wstrzyknięcie okołogałkowe. 

Cena uzależniona jest od rodzaju badań, wykonywanych podczas wizyty okulistycznej.

Pełne badanie ortoptyczne.

Konsultacja z aplikacją zatyczek hydrożelowuch do kanalików łzowych.

Konsultacja z aplikacją zatyczek syntetycznych do kanalików łzowych.

Konsultacja z aplikacją zatyczek do kanalików łzowych 3-miesięcznych.

Wizyta konsultacyjna z usunięciem ciała obcego z rogówki i spojówek.

Wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów urzędowych, orzeczniczych na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej.

Wizyta – konsultacja dziecięca od 0 do 16 r.ż 

Wizyta – konsultacja dziecięca uzupełniająca diagnostykę wizyta uzupełniająca do 2 tygodni.

Podczas wizyty okulistycznej, lekarz zapuszcza krople rozszerzające źrenice aby wykonać badanie dna oka. Krople powodują gorszą ostrość widzenia, która utrzymuje się kilka godzin.

Zabiegi

Zabieg wykonywany za pomocą lasera 

Zabieg leczenia jaskry polegający na ułatwieniu odpływu dla cieczy wodnistej, a tym samym obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. 

Makulopatia cukrzycowa (laser żółty 577 z MikroPulsami) 

Zabiegi laserowe okołoplamkowe inne niż makulopatia cukrzycowa (laser żółty 577 z MikroPulsami). Cena zawiera badanie kontrolne OCT 

Kapsulotomia laserowa przy użyciu lasera Nd-YAG jest wykonywana jest u pacjentów po operacji zaćmy w celu usunięcia wtórnych zmętnień torebki tylnej. 

a) Gradówka
b) Jęczmień
c) Rogowiak kolczysto-komórkowy
d) Brodawczak
e) Kępki żółte
f) Róg skórny
g) Torbiel powiek
h) Kaszaki powiek
i) Brodawki powiek
j) Nieprawidłowy wzrost rzęs
k) Torbiele spojówek
l) Brodawczaki spojówek 

Elektroliza rzęs polega na usuwaniu wraz z cebulkami nieprawidłowo rosnących rzęs 

Zastrzyk wykonywany do wnętrza gałki ocznej, a dokładnie do komory ciała szklistego. 

Zastrzyk wykonywany do wnętrza gałki ocznej, a dokładnie do komory ciała szklistego. 

Zastrzyk wykonywany do wnętrza gałki ocznej, a dokładnie do komory ciała szklistego.

Operacje

Wszczepienie soczewki fakijnej myopic (jedno oko): 7 500 zł
Wszczepienie soczewki fakijnej myopic toric (jedno oko):  9000 zl 
Wszczepienie soczewki fakijnej hyperopic (jedno oko):  8500 zł 
Wszczepienie soczewki fakijnej hyperopic toric (jedno oko): 11000 zł

metodą fakoemulsyfikacji (ultradzwiękowej /bezultradzwiękowej) ze wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej – Acrysof Natural IQ oraz SZTUCZNEJ TĘCZÓWKI 

Dotyczy jednego oka 

Podwinięcie powieki.

Cena dotyczy jednego oka.

Odwinięcie powieki.

Cena dotyczy jednego oka.

1 usługi wykonywane tylko w placówce przy al. Jana Pawła II 66
2 usługi wykonywane tylko w placówce przy ul. Polna 30
3 usługi wykonywane tylko w placówce przy ul. Polna 30a

Umów wizytę, napisz wiadomość

Zapraszamy do kontaktu