Pascal

Dynamiczny Tonometr Konturowy  jest cyfrowym tonometrem kontaktowym trzeciej generacji do zastosowań okulistycznych. Urządzenie montowane jest na lampie szczelinowej dowolnego typu. Po kilkusekundowym kontakcie z rogówką podawana jest numeryczna wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) oraz amplitudy tętna gałkowego (OPA). Urządzenie mierzy pulsujące IOP w sposób bezpośredni i ciągły (dynamicznie), przy czym uzyskany wynik pomiaru ciśnienia jest niezależny od własności biomechanicznych rogówki, takich jak grubość, uwodnienie, sztywność, elastyczność.

Tonometr PASCAL jest obecnie jedynym tonometrem umożliwiającym prawidłowy pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów po chirurgii refrakcyjnej. 

Umów wizytę, napisz wiadomość

Zapraszamy do kontaktu