Afakię

Afakia jest wynikiem operacyjnego usunięcia soczewki (np. przy leczeniu zaćmy) lub wrodzonego jej braku. Może być związana między innymi z zespołem Lowe’a lub Hallermanna i Streiffa.

Wskutek usunięcia naturalnej soczewki dochodzi do powstania niedoboru mocy łamiącej oka około 10 – 14 dioptrii. Stan taki nazywamy mianem bezsoczewkowości. Aby pacjent bezsoczewkowy widział konieczna jest korekcja powstałej bezsoczewkowości. Może się to odbyć za pomocą:

  1. Okularów,
  2. Soczewek kontaktowych,
  3. Soczewek wewnątrzgałkowych.

Oko bezsoczewkowe skorygowane okularami +10,0 dsph widzi wszystkie przedmioty nienaturalnie małe, pole widzenia jest ograniczone do 10 – 15 stopni – widzenie lunetowe, w przypadku gdy drugie oko ma własną soczewkę może dochodzić do dwojenia wskutek różnicy w wielkości obrazów docierających do mózgu z obu oczu. Soczewki okularowe o mocy +10 czy +14 dsph nawet plastikowe w sposób istotny utrudniają a często wręcz uniemożliwiają pacjentowi wykonywanie podstawowych czynności nie wspominając o pracy zawodowej.

Dodatkowy problem stanowi również koszt plastikowych soczewek.

Wyrównanie bezsoczewkowości za pomocą soczewek kontaktowych stosuje się w wyjątkowych sytuacjach. Dotyczy to głównie osób młodych, u których z różnych powodów (np. zaćma pourazowa) nie można było wszczepić soczewki wewnątrzgałkowej. Takie rozwiązanie niestety nie jest możliwe u osób starszych.

Optymalnym sposobem wyrównania bezsoczewkowości jest wszczepienie sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej podczas zabiegu usunięcia zaćmy. Soczewka taka w sposób najbardziej zbliżony do naturalnego wyrównuje niedobór mocy układu optycznego oka. Obraz powstały na siatkówce oka jest naturalnej wielkości a pole widzenia jak w oku zdrowym. Jednocześnie wprowadzona do gałki ocznej soczewka w pewnym stopniu spełnia rolę podtrzymującą dla ciała szklistego zabezpieczając w ten sposób siatkówkę przed jej odwarstwieniem. Jest to na tyle istotna rola jaką spełnia soczewka wewnątrzgałkowa, że często decydujemy się na wszczepienie soczewki bez mocy optycznej np. w wysokiej krótkowzroczności właśnie ze względu na jej walory medyczne.

W chwili obecnej obowiązującym rozwiązaniem jest wyrównanie bezsoczewkowości poprzez wszczepienie sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej – niezastosowanie takiego rozwiązania uniemożliwia rehabilitację pacjenta i prowadzi do inwalidztwa wzrokowego jak również naraża pacjenta na poważne powikłania (odwarstwienie siatkówki) często prowadzące do całkowitej ślepoty.

Najpopularniejszym rodzajem soczewek wewnątrzgałkowych jest tzw. soczewka tylnokomorowa, co oznacza, że jest umieszczana za tęczówką wewnątrz torebki , gdzie znajduje się/znajdowała naturalna soczewka. Należą do nich np. soczewki Soczewka IOL AcrySof® IQ. Gdy soczewka jest umieszczana przed tęczówką, np. w przypadku gdy torebka soczewki jest uszkodzona, nosi ona nazwę soczewki przedniokomorowej. Przedniokomorową, afakijną soczewka jest  przewidywalnym,bezpiecznym implantem, który koryguje wadę w przypadku braku możliwości korekcji innymi sposobami o mocy od +2,0 do +30D. Dostępne również są soczewki  4.4/6.5 mm i 4.4/7.5 mm (kształt dla małych oczu). Zapraszamy do naszej kliniki okulistycznej w Warszawie!

Umów wizytę, napisz wiadomość

Zapraszamy do kontaktu