Pole widzenia

Badania diagnostyczne – Komputerowe badanie pola widzenia

Jest standardowym badaniem w diagnostyce wielu chorób m.in. takich jak:

  • choroby układu nerwowego
  • jaskra
  • choroby nerwu wzrokowego
  • odwarstwienie siatkówki

Komputerowe badanie pola widzenia wykonujemy przy pomocy aparatu firmy Medmont. Badanie oparte jest na bardzo ścisłej współpracy osoby wykonującej badanie i osoby badanej. Polega na informowaniu przez pacjenta o spostrzeganych w obrębie pola widzenia punktów świetlnych, podczas gdy wzrok pacjenta jest skupiony, skoncentrowany na jednym punkcie tzw punkcie fiksacyjnym.

Ważnym elementem jest dobranie odpowiedniego testu – metody badania do podejrzewanego u pacjenta schorzenia. Dlatego wskazane jest posiadanie skierowania od lekarza okulisty z zaznaczeniem odpowiedniej metody badania. W przypadku braku skierowania po przeprowadzonej rozmowie – wywiadzie, perymetrysta (technik wykonujący badanie) wybiera odpowiednią metodę.

Pomocne w badaniu są też okulary do bliży (do czytania) u tych pacjentów oczywiście, którzy takowych okularów używają.

Warte podkreślenia jest zastosowanie badanie pola widzenia w monitorowaniu postępu zmian jaskrowych. Aby badania były porównywalne wskazane jest wykonywanie ich, najlepiej na tym samym perymetrze.

Pacjenci chorzy na jaskrę powinni mieć wykonywane badanie co najmniej raz na pół roku.

Umów wizytę, napisz wiadomość

Zapraszamy do kontaktu