Leczenie jaskry

Leczenie jaskry Warszawa

Jaska – czym jest i jak ją leczyć?
Jaskra jest jedną z najcięższych chorób oczu i jedną z głównych przyczyn utraty wzroku. Jest to przewlekłe, postępujące uszkodzenie nerwu wzrokowego i komórek siatkówki, które w większości przypadków przebiega bezobjawowo. Dlatego bywa nazywana „podstępnym złodziejem wzroku”.

Jaskra – objawy 

Jaskra jest bardzo podstępną, przewlekłą chorobą oczu, ponieważ u 85% chorych przebiega bezobjawowo. Nazywa się ją też „cichą zasłonką”, gdyż w jej przebiegu uszkodzenie pola widzenia następuje stopniowo. To powoduje, że przez wiele lat może pozostawać niezauważalna dla pacjenta, którego mózg wypełnia postępujące ubytki jasnymi plamami. Choroba jest też w większości przypadków bezbolesna, nie wywołuje podrażnienia oka, nie utrudnia czytania czy oglądania telewizji.
Za postępujące uszkodzenie nerwu wzrokowego w jaskrze odpowiada przede wszystkim wysokie ciśnienie wewnątrz gałki ocznej. Wnętrze przedniej części oka jest wypełnione cieczą wodnistą, wytwarzaną wewnątrz oka. Odpowiada ona m.in. za utrzymanie właściwego napięcia gałki ocznej, odżywienie oka i odprowadzanie szkodliwych produktów przemiany materii. Jeśli ciśnienie w oku jest za wysokie, ciecz wodnista za mocno napiera na ścianki oka i nie jest odprowadzana do naczyń żylnych – zaczyna wtedy uciskać na nerw wzrokowy (stanowiący połączenie między siatkówką odbierającą wrażenia wzrokowe a mózgiem) i prowadzi do zaniku jego włókien. Początkowo proces ten nie daje żadnych objawów.

Dopiero w zaawansowanym stadium pole widzenia staje się bardzo ograniczone i występuje tzw. widzenie lunetowe (jak przez dziurkę od klucza), które w końcu zanika – dochodzi do nieodwracalnej utraty wzroku. Niestety, często pacjenci zauważają, że dzieje się coś niedobrego, i zgłaszają się do okulisty dopiero wtedy, gdy choroba jest bardzo zaawansowana. Dlatego tak ważne są okresowe badania wzroku – raz na 1-2 lata, wedle zaleceń okulisty. Wczesne rozpoznanie choroby i wdrożenie odpowiedniego leczenia może bowiem zahamować postęp jaskry i uchronić Cię przed utratą wzroku. Jaskra jest często wykrywana przypadkowo np. przy okazji doboru okularów lub badań okresowych. Uważa się, że aż 50% chorych nie ma pojęcia, że na nią choruje.

U 15% chorych mogą pojawić się zauważalne objawy jaskry związane z przejściowym wzrostem ciśnienia w gałce ocznej. To przede wszystkim ból oka, ból głowy oraz zaburzenia widzenia pod postacią kół tęczowych przy patrzeniu na źródło światła (tzw. efekt halo) lub zamglone widzenie.

Rodzaje jaskry

W zależności od przebiegu i stopnia zaawansowania choroby jaskrę dzieli się na:

Jaskra pierwotna otwartego kąta

jej przebieg jest wolny i początkowo bezobjawowy. Wraz z postępem zmian pacjent może zacząć się skarżyć na lekko zamglone widzenie i jasne plamy na obwodzie pola widzenia. Ta postać stanowi 85% przypadków jaskry.

Jaskra zamykającego się kąta

objawia się okresowymi wzrostami ciśnienia wewnątrzgałkowego, co wywołuje ból gałek ocznych, ból głowy, zamglenie obrazu, tzw. efekt halo, ból oczu po dłuższym czytaniu. Dotyczy 15% pacjentów chorych na jaskrę.

Ostre zamknięcie kąta

(nazywane też ostrym atakiem jaskry) – najrzadsza postać, objawiająca się uczuciem napięcia i twardości gałki ocznej, silnym bólem oka i głowy, zamglonym widzeniem, zaczerwienieniem oka, często towarzyszą temu nudności i wymioty. Stan ten wymaga pilnej interwencji okulistycznej – nieleczony może doprowadzić do nagłej utraty wzroku.

Czynniki zwiększają ryzyko wystąpienia jaskry:

 • Podwyższone ciśnienie gałkowe (IOP) – to główny czynnik ryzyka, choć może się zdarzyć, że jaskra rozwinie się u osoby z niskim ciśnieniem gałkowym (tzw. jaskra normalnego ciśnienia, związana z zaburzeniami ukrwienia i niedotlenieniem nerwu wzrokowego).
 • Krótkowzroczność.
 • Predyspozycje genetyczne – jaskra występuje 4 razy częściej u rodzeństwa i 2 razy częściej u potomstwa osób chorych.
 • Nadciśnienie tętnicze lub zbyt niskie ciśnienie.
 • Cukrzyca.
 • Migreny.
 • Podwyższony poziom cholesterolu.
 • Przewlekły stres.
 • Palenie tytoniu.
 • Zaburzenia krążenia obwodowego (stale zimne ręce i stopy).
 • Zażywanie niektórych leków sterydowych.

Diagnoza jaskry

Najczęściej wykonywanymi badaniami w diagnostyce jaskry są:
Gdx ECC (skaningowa polarymetria laserowa) – służy ocenie stopnia ścieńczenia oraz zaniku włókien nerwowych. Jest to bardzo istotne badanie w kierunku jaskry, ponieważ u chorego następuje degeneracja nerwu wzrokowego, a włókna nerwowe siatkówki ulegają ścieńczeniu i zanikowi. Dodatkową zaletą badania jest możliwość obrazowania dna oka bez konieczności podawania kropli rozszerzających źrenice. Aparat emituje bezbolesną dla pacjenta wiązkę laserową o nieszkodliwej długości i dokonuje pomiaru grubości włókien nerwowych siatkówki, przekazując uzyskany obraz do komputera. Komputer analizuje stopień ewentualnych ubytków włókien nerwowych w czterech sektorach oka.

OCT jaskrowe  – wykonuje topografię tarczy nerwu wzrokowego, analizuje grubości włókien nerwowych i komórek zwojowych siatkówki, pozwala na szybkie wykrywanie zmian jaskrowych oraz śledzenie postępów leczenia. Analiza asymetrii warstw komórek zwojowych pomiędzy półkulami oraz oczami ułatwia wykrywanie i diagnozowanie jaskry na wczesnych etapach oraz u nietypowych pacjentów.
Komputerowe badanie pola widzenia – oparte jest na ścisłej współpracy osoby wykonującej badanie i osoby badanej. Pacjent informuje o spostrzeganych w obrębie pola widzenia elementów świetlnych, podczas gdy jego wzrok skoncentrowany jest na jednym punkcie (tzw. punkcie fiksacyjnym). W klinice Mega-len badanie pola widzenia aparatem Medmont wykonywane jest w okularach do bliży (do czytania).
Gcc – to badanie warstwy komórek zwojowych siatkówki, które zanikają w przebiegu choroby. Warstwa komórek zwojowych siatkówki odgrywa bardzo ważną rolę w procesie widzenia. Dzięki tym komórkom impulsy wzrokowe biegną do kory mózgowej poprzez włókna nerwowe, gdzie zachodzi proces powstawania obrazu.
Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego – to jedno z podstawowych badań pomocnych w diagnostyce jaskry. Jego wynik wskazuje, czy w oku zachowana jest równowaga pomiędzy wytwarzaniem a odpływem cieczy wodnistej. Ciśnienie w gałce ocznej bada się sprawdzając jej naprężenie lub napięcie przez ucisk zewnętrznej ściany podczas badania.
Wszystkie badania są bezbolesne, nie wymagają specjalnych przygotowań oraz wykonywane są bez podawania kropli rozszerzających źrenice.
Niezwykle ważna jest też powtarzalność tych badań oraz wykonywanie ich na tych samych aparatach umożliwiających automatyczne porównanie kolejnych wyników – to umożliwia precyzyjne śledzenie postępu choroby i/lub rezultatów leczenia.

Jak często wykonywać badania?

 • Jeżeli pacjent znajduje się w grupie ryzyka zachorowań na jaskrę (np. z nadciśnieniem wewnątrzgałkowym), badania diagnostyczne należy powtarzać co 6 miesięcy.
 • Jeżeli pacjent choruje na jaskrę, o częstotliwości wykonywania badań decyduje lekarz prowadzący.
  Osoby powyżej 40. roku życia, niebędące w grupie ryzyka, powinny wykonywać badania raz na 2 lata.

Leczenie jaskry w Warszawie 

Oprócz diagnostyki jaskry bardzo ważne jest wdrożenie odpowiedniego leczenia jaskry, które nasza klinika wykonuje. Jaskra jest chorobą przewlekłą i praktycznie nieuleczalną – a celem stosowanych terapii jest przede wszystkim zmniejszanie ciśnienia w gałce ocznej, tak aby zahamować postęp uszkodzenia nerwu wzrokowego. Nie ma natomiast możliwości cofnięcia już powstałych uszkodzeń – dlatego tak ważne jest, aby rozpoznać chorobę na jak najwcześniejszym etapie. Podstawą leczenia są leki przeciwjaskrowe (zakraplane do oczu). Leczenie jaskry wykonujemy w Warszawie, gdzie znajduje się nasza klinika.

W klinice Mega-Lens wykonujemy również zabiegi laserowe MLT (MicroPulse Laser Trabeculoplasty). Jest to nowoczesna metoda stosowana w leczeniu jaskry z otwartym kątem przesączania. Zabieg wykonywany jest za pomocą lasera Supra Skan z funkcją mikropulsów. Trabekuloplastyka laserowa mikropulsami nie uszkadza tkanek oka, natomiast poprawia odpływ cieczy wodnistej i obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe do 30 %. Laseroterapia mikropulsami daje możliwość wielokrotnego powtarzania zabiegu. Zabiegi laserowe MLT są skuteczne i w pełni bezpieczne, a czas ich trwania jest stosunkowo krótki. Dzięki temu proces chorobowy zostaje zahamowany, a lekarz okulista może zdecydować o odstawieniu jednego lub więcej stosowanych dotychczas leków przeciwjaskrowych. 

Zapraszamy do zapoznania się także z ofertą leczenia zaćmy w Warszawie!

Centrum Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Jaskry oraz Chorób Siatkówki
MEGA-LENS

ul. Puławska 111 A
02-707 Warszawa
22 114 00 11
22 114 01 11

Umów wizytę, napisz wiadomość

Zapraszamy do kontaktu