Śródbłonek rogówki

Śródbłonek to pojedyncza warstwa komórek rogówki, które nie odnawiają się, a z wiekiem ich liczba maleje. Śródbłonek gwarantuje przezroczystość rogówki.

Obecnie istnieją dwie metody badania komórek śródbłonka rogówki. Kontaktowa, która sprawdza się w badaniach doświadczalnych oraz bezkontaktowa bardziej przydatna w badaniach klinicznych.

W lecznicy MEGA-LENS badania śródbłonka rogówki wykonujemy przy pomocy bezkontaktowego mikroskopu spekularnego.

W czasie ok. 1-2 sekund aparat wykonuje 15 zdjęć z których najlepsze możemy wybrać do oceny. W skład oceny morfometrycznej wykonanych zdjęć wchodzą:

  • ilość badanych komórek
  • średni rozmiar analizowanych komórek śródbłonka
  • gęstość analizowanych komórek śródbłonka prezentowana jako liczba komórek na 1 mm kwadratowy
  • zmienność współwystępowania komórek wyprowadzona z podziału średniego rozmiaru przez rozmiar standardowy
  • rozmiar największej i najmniejszej komórki

Równocześnie mierzona jest grubość rogówki.

Badanie śródbłonka rogówki pozwala wyznaczyć granicę bezpieczeństwa w kwalifikacji chorego do zabiegu oraz ocenić jakość widzenia po operacji zaćmy.

Liczne doniesienia naukowe dowodzą, że zastosowanie dużej ilości ultradźwięków podczas operacji usunięcia zaćmy uszkadza bezpowrotnie śródbłonek rogówki.

Umów wizytę, napisz wiadomość

Zapraszamy do kontaktu