Nasz zespół

Marek Czubak

Współzałożyciel Specjalistycznej Lecznicy Okulistycznej MEGA-LENS

Specjalizacja:

 • Okulista
 • Mikrochirurg
 • Diagnostyka i konsultacje w zakresie leczenia zaćmy i jaskry, rogówki
 • Leczenie ambulatoryjne i chirurgiczne chorób oczu

Wykształcenie:

 • Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.

Doświadczenia zawodowe:

 • Wieloletnie doświadczenie zdobyte w placówkach krajowych i zagranicznych,
  Autor doniesień naukowych i publikacji medycznych z zakresu chirurgii zaćmy, jaskry i rogówki,
 • Organizator szkoleń dla lekarzy okulistów z zakresu leczenia chirurgicznego chorób oczu,
 • Przewodniczący Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich – organizacji zrzeszającej lekarzy chirurgów okulistycznych,
 • Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO), Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych (ESCRS) oraz Amerykańskiej Akademii Okulistyki (AAO).

Wojciech Gałecki

Współzałożyciel Specjalistycznej Lecznicy Okulistycznej MEGA-LENS

Specjalizacja:

 • Okulista
 • Diagnostyka i konsultacje w zakresie leczenia jaskry
 • Leczenie ambulatoryjne chorób oczu
 • Płukanie kanalików łzowych

Wykształcenie:

 • Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie

Doświadczenia zawodowe:

 • Doświadczenie zdobyte w placówkach krajowych
  Wieloletnie doświadczenie w doborze odpowiedniego zaopatrzenia medycznego potrzebnego w przypadku korekcji wad wzroku jak np. okulary, soczewki kontaktowe oraz pryzmaty
 • Organizator szkoleń dla lekarzy okulistów z zakresu leczenia chirurgicznego chorób oczu

Waldemar Woźniak

Współzałożyciel Specjalistycznej Lecznicy Okulistycznej MEGA-LENS

Specjalizacja:

 • Okulista
 • Diagnostyka i konsultacje w zakresie leczenia chorób siatkówki i jaskry
 • Leczenie ambulatoryjne chorób oczu
 • Laseroterapia siatkówki

Wykształcenie:

 • Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu.

Doświadczenia zawodowe:

 • Wieloletnie doświadczenie zdobyte w placówkach krajowych
 • Organizator szkoleń dla lekarzy okulistów z zakresu leczenia chirurgicznego chorób oczu

Justyna Badowska

Specjalizacja:

 • Okulista
 • Diagnostyka i konsultacje w zakresie leczenia zaćmy i jaskry
 • Leczenie ambulatoryjne i chirurgiczne chorób oczu

Wykształcenie:

 • Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie

Doświadczenie zawodowe:

 • Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista chorób oczu z wieloletnim doświadczeniem w pracy klinicznej, zajmuje się okulistyką zachowawczą, ale przede wszystkim mikrochirurgią okulistyczną.
 • Uznany praktyk w leczeniu chorób zapalnych narządu wzroku i prowadzeniu pacjentów po zabiegach chirurgicznych. Zajmuje się także profilaktyką, diagnostyką i terapią okulistyczną.

Karina Broniek-Kowalik

Specjalizacja:

 • Doktor nauk medycznych
 • Diagnostyka i konsultacje w zakresie leczenia zaćmy, jaskry, chorób nerwu wzrokowego
 • Leczenie ambulatoryjne chorób oczu
 • Badania diagnostyczne: elektrofizjologia oka ( ERG – elektroretinografia, VEP – wzrokowe potencjały wywołane, EOG – elektrookulografia, OCT – optyczne koherentna tomografia)

Wykształcenie:

 • Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie

Doświadczenia zawodowe:

 • Doświadczenia zdobyte w wiodących ośrodkach klinicznych
 • Organizacja szkoleń dla lekarzy okulistów z zakresu diagnostyki i leczenia chorób oczu
 • Autorka artykułów w specjalistycznej literaturze krajowej i zagranicznej na temat chirurgii zaćmy, chorób rogówki, nerwu wzrokowego i siatkówki.
 • Członkini Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO)

Maciej Domosławski

Specjalizacja:

 • Okulista

Wykształcenie:

 • Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie

Doświadczenia zawodowe:

 • 1982-2005 Klinika Okulistyki AM Warszawa
 • Chirurgia oka
 • Angiografia fluoresceinowa
 • Leczenie zachowawcze

Dorota Kolińska

Specjalizacja:

 • Okulista
 • Diagnostyka i konsultacje w zakresie leczenia chorób oczu i jaskry

Wykształcenie:

 • Absolwentka II Wydziału Akademii Medycznej w Warszawie
 • Wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu pacjentów z jaskrą

Doświadczenia zawodowe:

 • Doświadczenie zdobyte w placówkach krajowych oraz zagranicznych
 • Staż odbyty w Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Wieloletnie doświadczenie w placówkach hiszpańskich zaowocowało biegłą znajomością języka hiszpańskiego
 • Wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu pacjentów z jaskrą

Agnieszka Kordaś-Czempińska

Specjalizacja:

 • Okulista
 • Diagnostyka i konsultacje w zakresie leczenia chorób oczu, zwłaszcza jaskry

Wykształcenie:

 • Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie

Doświadczenie zawodowe:

 • Specjalista II stopnia w zakresie okulistyki. Przyjmuje pacjentów dorosłych oraz dzieci od 14 roku życia.
 • Staż odbyty w Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Jerzego Szaflika.

Magdalena Korwin

Specjalizacja:

 • Okulista
 • Wytrzeszcz
 • Nowotwory powiek i przydatków oka , guzy oczodołu
 • Choroba Stargardta
 • Problematyką dotyczącą soczewek kontaktowych miękkich, twardych oraz terapeutycznych
 • Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna powiek,  opadanie powiek, nadmiar skóry powiek
 • Zabiegi chirurgiczne (gradówka, kępki żółte, brodawki, prosaki)
 • Pełen zakres zabiegów medyny estetycznej ( Plazma D.A.S. , Botoks , lifling wolumeryczny, osocze bogatopłytkowe, nici liftingujące)

Wykształcenie:

 • Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1999).
            Specjalizacja    w dziedzinie okulistyki uzyskana w 2007 roku.

Doświadczenie zawodowe:

 • Staże naukowe m.in. na uniwersytecie w Chicago, Salzburgu oraz Pradze
 • Zajmuje się  częścią dziedziny medycyny estetycznej. Posiada tytuł Trenera Międzynarodowego z podawania          wypełniaczy i rewitalizacji oraz rekonstrukcji okolic oczu i oczodołów
 • Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego od 2001 roku
 • Członek Sekcji Soczewek Kontaktowych PTO od 2001 roku, a członek zarządu od 2003 roku
 • Członek European Contact Lens Society of Ophthalmologists od 2001 roku
 • Członek honorowy Stowarzyszenia Retinitis Pigmentosa od 2000 roku

Barbara Kropidłowska

Specjalizacja:

 • Okulista
 • Diagnostyka oraz leczenie chorób oczu i zeza u dorosłych i dzieci
 • Diagnostyka i konsultacje w zakresie leczenia chorób oczu, zwłaszcza jaskry

Wykształcenie:

 • Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie
 • Wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu pacjentów z jaskrą

Doświadczenia zawodowe:

 • Doświadczenie zdobyte w placówkach krajowych
 • Wieloletni pracownik szpitala okulistycznego

Paweł Lewandowski

Specjalizacja:

 • Okulista
 • Badania diagnostyczne: UBM, USG

Wykształcenie:

 • Akademia Medyczna w Warszawie – rok ukończenia 1983

Doświadczenie zawodowe:

 • Absolwent Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Specjalista z zakresu zagadnień związanych z diagnostyką i leczeniem schorzeń okulistycznych, w szczególności: badania ultrasonograficzne w schorzeniach oczu i oczodołów.
 • Członek Polkskiego Towarzystwa Okulistycznego, członek International Society for Ophtalmic Ultrasound ( SIDUO ), członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. W latach 1992-2015 Przewodniczący Sekcji Okulistycznej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
 • Autor publikacji książkowych poświęconych ultrasonografii w okulistyce oraz wielu artykułów naukowych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym.

Agnieszka Nasiłowska-Paciorek

Specjalizacja:

 • Okulista
 • Diagnostyka i konsultacje w zakresie leczenia jaskry, chorób nerwu wzrokowego i siatkówki
 • Leczenie ambulatoryjne chorób oczu

Doświadczenie zawodowe:

 • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 • W latach 2011-2013 brała udział w programie profilaktycznego wczesnego wykrywana wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy. W trakcie stażu specjalizacyjnego prowadziła zajęcia praktyczne ze studentami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Staż specjalizacyjny ukończyła uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie okulistyki
 • Doskonali swe umiejętności z zakresu diagnostyki i leczenia chorób oczu biorąc udział w licznych konferencjach naukowych.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
 • Absolwentka Międzynarodowego Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging.

Magdalena Pikor

Specjalizacja:

 • Okulista
 • Diagnostyka i konsultacje w zakresie leczenia chorób oczu, zwłaszcza jaskry

Wykształcenie:

 • Akademia Medyczna w Lublinie – rok ukończenia 1997 – specjalista chorób oczu

Doświadczenie zawodowe:

 • Doświadczenie zdobyte w placówkach krajowych
  Wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu pacjentów z jaskrą

Marek Rostkowski

Specjalizacja:

 • Okulista
 • Diagnostyka i konsultacje w zakresie leczenia chorób oczu, zwłaszcza jaskry
 • Leczenie ambulatoryjne i chirurgiczne chorób oczu
 • Laseroterapia przeciwjaskrowa
 • Badania diagnostyczne: badanie OCT siatkówkowe i jaskrowe
 • Laseroterapia przeciwjaskrowa – MLT

Wykształcenie:

 • Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie

Doświadczenia zawodowe:

 • Doświadczenie zdobyte w placówkach krajowych
 • Wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu pacjentów z jaskrą oraz retinopatia cukrzycową

Anna Skłodowska

Specjalizacja:

 • Okulista
 • Diagnostyka i leczenie schorzeń okulistycznych z uwzględnieniem: schorzeń siatkówki w przebiegu retinopatii cukrzycowej, zakrzepu naczyń siatkówki, degeneracji plamki związanej z wiekiem (AMD) i innych zmian zwyrodnieniowych siatkówki
 • Badania diagnostyczne : badanie OCT
 • Laseroterapia siatkówki ww schorzeń
 • Kwalifikacja pacjentów do injekcji anty-VEGF

Wykształcenie:

 • Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie

Szymon Szczepanik

Specjalizacja:

 • Okulista
 • Diagnostyka oraz leczenie chorób oczu
 • Diagnostyka i leczenie chorób przedniego i tylnego odcinka oka.

Wykształcenie:

 • Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie

Magdalena Szczygielska

Specjalizacja:

 • Okulista
 • Badania diagnostyczne: UBM, USG

Wykształcenie:

 • Akademia Medyczna w Warszawie II Wydział Lekarski

Doświadczenie zawodowe:

 • Staż specjalizacyjny w Katedrze i Klinice Chorób Oczu I Wydziału Lekarskiego w Warszawie
  Diagnozowanie i leczenie schorzeń przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, tj. patologii rogówki, soczewki, siatkówki, jaskra.
 • Posiada Certifikat Polskiego Towarzystwa Ultrasograficznego (2012)

Iwona Węgrzyk

Specjalizacja:

 • Okulista
 • Diagnostyka i konsultacje w zakresie leczenia jaskry-leczenie ambulatoryjne chorób przedniego i tylnego odcinka oka ( osób dorosłych i dzieci od 10 r.ż.)
 • Dobór okularów i soczewek kontaktowych

Wykształcenie:

 • Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

Doświadczenie zawodowe:

 • Staż w Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Jerzego Szaflika
 • Wieloletnie doświadczenie zdobyte w placówkach krajowych
 • Wieloletnie doświadczenie w leczeniu pacjentów z jaskrą w poradniach leczenia jaskry
 • Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Małgorzata Wojtulewicz

Specjalizacja:

 • Okulista
 • Diagnostyka i konsultacje w zakresie leczenia chorób oczu, zwłaszcza jaskry

Wykształcenie:

 • Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

 • Doświadczenie zawodowe zdobyła w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie gdzie min. konsultowała pacjentów w poradni jaskrawej, kwalifikowała chorych do operacji jaskry, zaćmy oraz prowadziła leczenie pooperacyjne.
 • Wykonuje badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy, w tym badanie kierowców.
 • Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz International Council of Ophthalmology.

Izabella Wójcicka-Balińska

Specjalizacja:

 • Okulista
 • Diagnostyka i leczenie schorzeń siatkówki, zwłaszcza: degeneracji plamki związanej z wiekiem (AMD), zmian w przebiegu cukrzycy, zmian w przebiegu zakrzepu żyły środkowej siatkówki, centralną retinopatią surowiczą (CRS) oraz zmian degeneracyjnych obwodu siatkówki
 • Badania diagnostyczne: angiografia fluoresceinowa , angiografia OCT, badanie OCT siatkówkowe i jaskrowe
 • Laseroterapia siatkówki w tym zabiegi z użyciem lasera mikropulsacyjnego
 • Laseroterapia przedniego odcinka

Wykształcenie:

 • Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie

Doświadczenia zawodowe:

 • Przez wiele lat związana z Katedrą i Kliniką II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Autorka lub współautorka publikacji naukowych oraz wytycznych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Olga Czyżewska

Specjalizacja:

 • Specjalista okulistyki
 • Specjalizuje się w prowadzeniu i leczeniu pacjentów z chorobami okulistycznymi, takimi jak: jaskra, zaćma, zapalenie błony naczyniowej, retinopatia cukrzycowa, retinopatia w chorobach naczyniowych siatkówki, AMD, laseroterapia przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej (kapsulotomia, irydotomia, fotokoagulacja siatkówki)
 • Wykonuje i interpretuje badania, w tym: ultrasonografię gałki ocznej (USG), OCT siatkówki, Angio-OCT siatkówki, pole widzenia.
 • Laseroterapia siatkówki w tym zabiegi z użyciem lasera mikropulsacyjnego
 • Kwalifikuje i podaje iniekcje anty-VEGV do ciała szklistego
 • Zajmuje się także leczeniem zapalenia brzegów powiek, w tym spowodowanych zakażeniem Nużeńcem, mikroskopowym badaniem rzęs w kierunku zakażenia Nużeńcem, diagnostyką i leczeniem zespołu suchego oka, badaniem refrakcji oraz doborem korekcji okularowej.

Wykształcenie:

 • Absolwentka I wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Warszawie (w 2009 r)
 • W latach 2010 r – 2018 r -ukończyła specjalizację z okulistyki w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie.
 • Od 2010 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
 • Znajomość języków obcych: j. rosyjski, j. angielski.

Doświadczenia zawodowe:

 • W latach 2019-2022 praca w SPKSO na stanowisku starszego asystenta (specjalista okulistyki).
 • Od 2014 r. współpracuje z Mega Lens.
 • Stale kształci się poszerzając wiedzę teoretyczna oraz umiejętności praktyczne na licznych zjazdach i konferencjach.

Umów wizytę, napisz wiadomość

Zapraszamy do kontaktu