Badanie dna oka

Badanie dna oka to bardzo ważny element sprawdzania kondycji i jakości wzroku. Zaleca się, aby było wykonywane regularnie w profesjonalnym gabinecie. Z usługi można skorzystać w gabinecie okulistycznym Mega-Lens w Warszawie. Na czym polega badanie dna oka i jakie choroby pozwala wykryć?

Na czym polega badanie dna oka?

Badanie dna oka wykonuje się po specjalnym przygotowaniu. Na początku diagnosta zakrapia oczy pacjenta preparatem, zawierającym atropinę. Działanie substancji powoduje rozszerzenie źrenicy i utrzymanie jej przez pewien czas w takim stanie, dzięki czemu przeprowadzenie badania jest łatwiejsze. Czasowe rozszerzenie źrenicy może spowodować chwilowe zaburzenia widzenia, dlatego po wykonaniu badania nie wolno prowadzić samochodu.

Do samego procesu badania dna oka przystępuje się po ok. 15-30 minutach od zakroplenia oczu. Diagnostykę wykonuje się przy pomocy urządzenia o nazwie oftalmoskop. Korzystając z aparatu, specjalista wpuszcza wiązkę światła do oka pacjenta. Światło przechodzi przez soczewkę i ciało szkliste, oświetlając dno oka. Uzyskany obraz pozwala na ocenę stanu siatkówki, naczyń krwionośnych i tarczy nerwu wzrokowego. Badanie dna oka pozwala również wykryć zwyrodnienie plamki żółtej lub błony naczyniowej.

Jakie są wskazania do wykonania badania dna oka?

Badanie dna oka zaleca się wykonywać regularnie. Przed 40-tym rokiem życia warto poddać się badaniu mniej więcej raz na 3 lata, pomiędzy 40, a 50 rokiem życia raz na 2 lata, a w starszym wieku nawet raz na rok.

Wskazaniem są także choroby oczu, takie jak jaskra wśród najbliższej rodziny, jak również choroby naczyniowe czy nadciśnienie tętnicze, które pozornie nie są związane z narządem wzroku. Zaleca się wykonać badanie dna oka w przypadku ubytków w polu widzenia, zaburzeń widzenia barw czy przy szybko postępującemu pogorszeniu widzenia. Dodatkowo każde zaburzenia, związane z widzeniem obrazów, np. krzywienie się linii czy uczucie braku widzenia z jednej strony oraz pojawiające się mroczki i dziwne punkty przed oczami stanowią wskazanie wykonania badania zdrowia oczu. W przypadku krótkowzroczności powyżej 3,5 dioptrii należy zbadać dno oka, a szczególnie obwód siatkówki, aby określić czy pacjent nie wykazuje predyspozycji do odwarstwienia się siatkówki.

Kto może wykonać badanie dna oka?

Badanie dna oka wykonywane jest przez lekarza okulistę, który ma uprawnienia do podania kropli rozszerzających źrenicę. Takich uprawnień nie ma optometrysta, których może wykonywać inne badania, pozwalające określić wadę wzroku. Na badanie dna oka można zapisać się placówce Mega-Lens w Warszawie.

Umów wizytę, napisz wiadomość

Zapraszamy do kontaktu