Zaćmę

1. Czym jest zaćma?

Zaćma (cataracta) jest podstawową zmianą patologiczną soczewki, która polega na częściowym lub całkowitym jej zmętnieniu i powoduje, że soczewka traci swoją najistotniejszą cechę optyczną – przejrzystość.

Rodzaje zaćmy

 • Zaćma wrodzona
 • Zaćma nabyta
 1. Zaćma Starcza
 2. Zaćma Wtórna
 3. Zaćma Pourazowa
 4. Zaćma Resztkowa
 5. Zaćma Toksyczna
Zaćma starcza (cataracta senilis) jest najpopularniejszą formą zaćmy nabytej, której początki mogą występować już po 40 roku życia, a z reguły ujawnia się po 60. W zależności od warstwy soczewki, które ulegają zmętnieniu wyróżniamy zaćmę korową, podtorebkową lub zaćmę jądrową. Objawy subiektywne obserwowane w wyniku zmętnienia soczewki polegają przede wszystkim na spadku ostrości wzroku do dali i do bliży, niemożliwym do skorygowania okularami. W okresie rozwoju zmętnienia soczewki objawy subiektywne zależą od jego umiejscowienia. Zaćma podtorebkowa tylna powoduje silne pogorszenie widzenia oraz zjawisko rozszczepienia światła widoczne wokół jego źródeł. Wywołuje to olśnienie szczególnie uciążliwe podczas prowadzenia samochodu nocą. Zaćma korowa oprócz obniżenia ostrości wzroku powoduje często zdwojenie konturów obrazu spowodowane różnicami współczynnika załamania światła. Zaćma jądrowa z kolei powoduje tzw krótkowzroczność refrakcyjną spowodowaną wzrostem wartości współczynnika załamania światła – pacjent gorzej widzi w dal, ale czyta bez okularów. Większość zaćm to postacie mieszane korowo-jądrowe, objawy subiektywne są więc różne. Dynamika rozwoju zaćmy starczej pozwala rozróżnić rozpoczynające się zmętnienie – zaćma początkowa, jak również zmętnienie obejmujące wszystkie warstwy – zaćma dojrzała. Leczenie zaćmy i spowodowanej nią praktycznej ślepoty składa się z dwóch nieodłącznych elementów:
 1. Operacyjnego usunięcia zmętniałej soczewki,
 2. Wszczepienia sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej
1. Operacyjne usunięcie zaćmy może polegać na: * wewnątrztorebkowym usunięciu soczewki (ICCE) w całości np. za pomocą krioekstraktora lub pętli – metody w zasadzie już historyczne obecnie stosowane wyjątkowo w przypadku zaćm powikłanych lub pourazowych, * zewnątrztorebkowym usunięciu zaćmy (ECCE) gdzie zostawiamy nienaruszoną obwódkę rzęskową i torebkę soczewki co pozwala umieścić tam sztuczną soczewkę ; metoda prosta i niewymagająca specjalnego dodatkowego wyposażenia, niestety aby wydobyć tą metodą zmętniałą soczewkę z oka należy wykonać cięcie o długości ok. ½ średnicy rogówki (około 10 mm) co jest powodem częstych i poważnych powikłań śród i pooperacyjnych jak również wskutek niemożności dokładnego dopasowania brzegów rany dużego astygmatyzmu pooperacyjnego sięgającego czasami kilku dioptrii cylindrycznych – te mankamenty uniemożliwiają wykorzystanie tej metody w trybie ambulatoryjnym. *Fakoemulsyfikacja polega na rozdrobnieniu soczewki pod wpływem wibracji ultradźwiękowych z następowym odessaniem mas. Ze względu na niewielkie nacięcie tkanek oka jakie jest potrzebne do wprowadzenia końcówki fakoemulsyfikatora (2,2 mm) oraz utrzymywane przez czas całego zabiegu dodatnie ciśnienie w oku prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań jest minimalne, a zjawisko astygmatyzmu pooperacyjnego prawie nie występuje. Odmianą fakoemulsyfikacji jest bezultradźwiękowa fakoemulsyfikacja – jest to jedyna najbezpieczniejsza metoda ambulatoryjnego leczenia zaćmy (nie uszkadza komórek śródbłonka rogówki). 2. Wszczepienie sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej Podczas kwalifikacji okulistycznej lekarz potwierdza rozpoznanie zaćmy, opisuje jej rodzaj i stopień zaawansowania oraz ewentualne współistniejące choroby oczu. Następnie proponuje określoną metodę operacji oraz dobiera rodzaj soczewki do oczekiwań pacjenta i omawia rodzaj proponowanej soczewki. Nie istnieje uniwersalna soczewka, która sprawdza się w przypadku każdej osoby. Tylko okulista może określić, która soczewka będzie najlepszą opcją w danym przypadku i będzie współpracował z pacjentem, aby określić odpowiednią procedurę leczenia. Soczewki wewnątrzgałkowe możemy podzielić na:
 • jednoogniskowe – zapewniają jedno ustalone ognisko, zwykle do postrzegania oddalonych obiektów. Dzięki temu pacjenci, którzy poddali się zabiegowi usunięcia zaćmy, mogą widzieć wyraźnie z dużej odległości.
 • wieloogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe, są soczewkami nowej generacji o wielu ogniskach, ograniczającymi lub eliminującymi potrzebę korzystania z okularów lub soczewek kontaktowych po zabiegu usunięcia zaćmy.
 • korygujące astygmatyzm – niektóre soczewki wszczepione podczas zabiegu usunięcia zaćmy korygują również astygmatyzm.
Operacja usunięcia zaćmy jest jedynym momentem w życiu dorosłego człowieka, kiedy może on uzyskać widzenie, jak w okresie młodości, a nawet lepsze. Operacje zaćmy Warszawa w MegaLens. WYBÓR SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWEJ TO BARDZO ISTOTNA DECYZJA, KTÓRA ZASADNICZO WPŁYNIE NA WIDZENIE PO OPERACJI. 2. Dni otwarte – Bezpłatne Konsultacje !!! Masz zdiagnozowaną zaćmę?! Zadzwoń i umów się na bezpłatne badanie w kierunku zaćmy. Badanie będzie wykonywane pod kątem oceny przezroczystości soczewki, w celu określenia wskazań do leczenia zaćmy. Jedynym skutecznym leczeniem zaćmy jest leczenie operacyjne. Żadne krople nie usuną zaćmy. Tylko wczesne przeprowadzenie zabiegu pozwala na szybką rehabilitację i przywrócenie widzenia oraz zapewnia wysokie bezpieczeństwo. Wszystkie zabiegi wykonywane są w trybie ambulatoryjnym – nie ma konieczności hospitalizacji. Operacja usunięcia zaćmy pozwala nie tylko na odzyskanie widzenia poprzez usunięcie zmętniałej soczewki, ale jest jedynym momentem w życiu dorosłego człowieka na uzyskanie widzenia takiego jakie było za młodości. Poprzez wszczepienie odpowiedniej soczewki PanOptix, Restor Toric możemy pozbyć się konieczności noszenia okularów do dali, bliży, jak również możemy zlikwidować wadę wzroku taką jak krótkowzroczność, nadwzroczność czy astygmatyzm. Wszystkie stosowane przez nas soczewki poprzez zastosowanie odpowiednich filtrów zabezpieczają wnętrze oka przed niekorzystnym działaniem światła ultrafioletowego i niebieskiego co w istotny sposób zmniejsza ryzyko wystąpienia zwyrodnienia plamki żółtej AMD.

Zakres działalności naszej placówki obejmuje kompleksowe usługi z zakresu diagnostyki i leczenia okulistycznego. Współpracujący z nami zespół lekarzy posiada duże doświadczenie w zakresie diagnozowania i leczenia m.in wad wzroku, zaćmy, jaskry, chorób rogówki, siatkówki . Wysokie kwalifikacje personelu w połączeniu z nowoczesną aparaturą diagnostyczno-zabiegową, którą dysponujemy, stanowią gwarancję precyzji oraz skuteczności przeprowadzanych przez nas zabiegów.

Każda osoba chcąca wziąć udział w bezpłatnym badaniu proszona jest o rejestrację pod specjalnym numerem telefonu: 22 668 60 09 lub 730 964 865 (w godz 10:00 – 18:00, od poniedziałku do piątku)
Pod tym numerem telefonu uzyskasz również wszelkie potrzebne informacja

Więcej informacji na stronie https://operacjezacmy.pl/

Umów wizytę, napisz wiadomość

Zapraszamy do kontaktu