ERG

Szczegółowy wykaz jednostek chorobowych i proponowane w nich badania elektrofizjologiczne.

1.Elektroretinogram błyskowy (FERG)

ERG jest sumaryczną odpowiedzią bioelektryczną siatkówki na bodziec świetlny

A.dystrofie pręcikowo – czopkowe
-zwyrodnienie barwnikowe siatkówki
-zespół wzmożonej aktywności systemu czopków niebieskoczułych (ESCS)
-retinopatia związana z rakiem
-okołożylny zanik siatkówki i naczyniówki

B.dystrofie czopkowo – pręcikowe

C.stacjonarne choroby receptorów czopkowych
-archomatopsia wrodzona
-wrodzone defekty koloru czerwonego i zielonego

D.choroby charakteryzujące się stacjonarną ślepotą nocną
-wrodzona ślepota nocna
-retinopatia związana z czerniakiem skóry
-fundus albipunctatus

E.dziedziczne choroby plamki
-choroba Stargarda z fundus flavimaculatus
-dystrofia czopkowa

F.dystrofie naczyniówki i siatkówki
-atrofia gyrata
-zanik naczyniówki
-choroideremia

G.dziedziczne choroby szklistkowo – siatkówkowe
– młodzieńcze rozwarstwienie siatkówki sprzężone z chromosomem X
– zespół Goldman – Favrea

H.stany zapalne
– retinochoroidopatia typu birdshot
– zespół z przemijającymi białymi plamkami (MEWDS)
– choroba Behceta

I.zaburzenia krążenia
-zakrzep żyły centralnej siatkówki (różnicowanie typu zakrzepu)

J.badanie toksycznego wpływu na siatkówkę
(chloroquina i jej pochodne, chlorpromazine, thioridazine, indometacyna, methanol, cisplatyna, vigabatryna, deferoxamina

K. nabyte niedobory witaminy A
(po rozległych zabiegach chirurgicznych przewodu pokarmowego)

L.inne schorzenia wymagające diagnostyki w celach różnicowych i prognostycznych
– odwarstwienie siatkówki
– metaliczne ciała wewnątrzgałkowe

Ł. Podejrzenie symulacji i agrawacji

2.Elektroretinogram wieloogniskowy (MfERG)

A.dystrofiewrodzone (choroba Stargarda, dystrofia czopkowa, choroba Besta)
B.makulopatie o niewyjaśnionej etiologii (dno oka prawidłowe lub zmiany niespecyficzne po badaniu FERG)
3.Elektroretinogram typu pattern (PERG)

A.dystrofie plamki
-choroba Stargardta

B.oszacowanie funkcji plamki w dystrofiach siatkówki uogólnionych

C.choroby nerwu wzrokowego
– demielinizacja nerwu wzrokowego
– dziedziczny zanik nerwu wzrokowego
– dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera
– jaskra pre- perymetryczna oraz pacjenci nie kooperujący w badaniach perymetrycznych
– podejrzenie symulacji i agrawacji

4.Badanie elektrookulograficzne (EOG)

A.zwyrodnienie żółtkowate (choroba Besta)
B.dystrofie typu „Pattern”
C.retinopatia chloroquinowa
D.czerniaki naczyniówki
E.nerwiakowłókniakowatość typu I (tylko w przypadkach diagnostycznie trudnych)

5.Wzrokowe potencjały wywołane błyskiem lub wzorcem (FVEP lub PVEP)

Prawidłowy przebieg WPW oznacza, że cały system widzenia od plamki siatkówki przez nerw wzrokowy po korę wzrokową działa prawidłowo. Wydłużenie czasu latencji nie jest cechą patognomoniczną, występuje bowiem w różnych anomaliach dróg wzrokowych. Jego przyczyną może być demielinizacja, deficyt neurotransmiterów, utrudniona transmisja synaptyczna  lub uszkodzenie fotoreceptorów.

A.nieprzeźroczystość ośrodków optycznych (wykrycie neuropatii lub makulopatii)
B.pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego
C.demielinizacyjna neuropatia nerwu wzrokowego
D.neuropatia z niedoboru witaminy B
E.neuropatia nerwu wzrokowego uciskowa
F.neuropatia nerwu wzrokowego w zaburzeniach endokrynnych (nadczynności tarczycy, tyreotoksykozie, wytrzeszczu)
G.neuropatia niedokrwienna (stany związane z niedokrwieniem nerwu wzrokowego, mózgu)
H.urazowa neuropatia nerwu wzrokowego
I.neuropatie nerwu wzrokowego toksyczne
(ethambutol, cisplatyna, deferoxamina, Sildenafil (Viagra), Infliximab
J.neuropatie zapalne  nerwu wzrokowego
-toczeń rumieniowaty
-borelioza
-sarkoidoza
-kiła
-gruźlica
-świnka
-różyczka
-wirus typu herpes
-HIV
-zespoły paraneoplastyczne

K.neuropatie dziedziczne nerwu wzrokowego
-autosomalnie dominujący zanik nerwu wzrokowego
-neuropatia nerwu wzrokowego Lebera, Kjera, Wolframa
-miopatie mitochondrialne

I.inne
-symulacja, agrawacja
-dyslexia

Zastosowanie u dzieci

A.oszacowanie funkcji oka i drogi wzrokowej
-dzieci urodzone z obniżoną ostrością wzroku i oczopląsem
-porażenie mózgowe dziecięce
-inne choroby ogólne – gdy brak kontaktu z pacjentem
B.niedowidzenie
C.glejaki nerwu wzrokowego

Umów wizytę, napisz wiadomość

Zapraszamy do kontaktu