Przeciwjaskrowa

Jaskra jest groźną chorobą oczu, która może doprowadzić do całkowitej ślepoty. W leczeniu jaskry stosuje się leki głównie w postaci kropli do oczu. Jeśli leczenie za pomocą leków nie daje pożądanego efektu lub pacjent nie może go kontynuować, wówczas można  zastosować zabiegi laserem (np. irydotomia, MLT) lub operacyjny, (np. wszczepienie implantu filtrującego).

Trabekuloplastyka
Zabieg wykonywany za pomocą lasera.Polega na skierowaniu wiązki światła laserowego bezpośrednio na siatkę beleczkowania w kącie przesączania.  Ma on na celu otwarcie przymkniętych otworków filtracyjnych w jaskrze otwartego kąta. Efektem tego zabiegu jest obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego o kilka milimetrów słupa rtęci. Trabekuloplastyka jest wykonywana ambulatoryjnie. Jest bezbolesna. Wymaga krótkotrwałej obserwacji po zabiegu.

Irydotomia laserowa
Jest to zabieg stosowany w jaskrze z wąskim, zamykającym się kątem przesączania. Polega on na wykonaniu wiązką światła laserowego otworka w tęczówce, który pozwala na przepływ cieczy wodnistej z tylnej komory do przedniej i dojście do szczytu kąta. Celem tego zabiegu jest profilaktyka przeciwko atakom jaskry.

Cyklokoagulacja laserowa
Jest to zabieg mający na celu zniszczenie części ciała rzęskowego produkującego ciecz wodnistą. Zabieg ten wykonywany jest rzadko, w ciężkich postaciach jaskry, gdy wszystkie inne sposoby obniżenia ciśnienia nie dały rezultatu.

SLT / MLT
Zabieg leczenia jaskry polegający na ułatwieniu odpływu dla cieczy wodnistej, a tym samym obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Zaletą tego zabiegu jest możliwość wykonania go ponownie.
W odróżnieniu od ALT jest to zabieg charakteryzujący się wybiórczym oddziaływaniem na melaninę rozmieszczoną w obrębie trabekulum. Dzięki temu zabieg jest mniej destrukcyjny w stosunku do pozostałych komórek i struktur beleczkowania.

Trabekulektomia
Jest to metoda chirurgicznego wytworzenia otworu – sztucznej przetoki – w obrębie kąta przesączania. Umożliwia ona odpływ cieczy wodnistej i przywraca równowagę pomiędzy jej produkcją a możliwością wydostania się z zamkniętej przestrzeni komór oka do krwiobiegu. Trabekulektomię wykonuje się najczęściej w znieczuleniu miejscowym.

Wszczepienie implantu
Implant  jest wszczepiany do komory przedniej pod klapką twardówki. Tego typu zabieg jest coraz częściej stosowanym rozwiązaniem, jako alternatywa dla standardowej trabekulektomii. Ponieważ otwór wykonywany podczas operacji jest niewielki, nie ma potrzeby stosowania wiskoelastyków w celu utrzymania stabilnej komory przedniej. Także czas trwania zabiegu jest krótszy w porównaniu z trabekulektomią.

WSKAZANIA
Zabieg chirurgiczny jest konieczny gdy inne metody obniżenia ciśnienia w oku jaskrowym są niewystarczające dla uzyskania zahamowania procesu destrukcji nerwu wzrokowego.

Umów wizytę, napisz wiadomość

Zapraszamy do kontaktu