Określenie zaćma wtórna stosowane jest w kontekście powikłań po operacji usunięcia zaćmy. Jak sama nazwa wskazuje, powikłania obejmują nawrót choroby, która została wcześniej usunięta chirurgicznie. Nie jest to jednak to samo schorzenie. Zaćma wtórna dotyka tylnej torebki soczewki, która podczas zabiegu chirurgicznego usunięcia zaćmy pozostała w stanie nienaruszonym.

Czy w takim razie zaćma wtórna może się powtórzyć? Jakie są przyczyny jej powstawania? Czym się charakteryzuje? Jak może być leczona?

Zaćma wtórna: Objawy

Problemy związane ze zmętnieniem tylnej torebki soczewki na ogół pojawiają się dopiero po pewnym czasie po zabiegu usunięcia zaćmy. Objawami, które mogą świadczyć o nawrocie choroby jest m.in.:

  • niewyraźne widzenie,
  • zamglenie obrazu,
  • zaburzenie w widzeniu barw.

Pacjent cierpiący na zaćmę wtórną może również zaobserwować u siebie podwójne widzenie i zaburzenia kontrastu. Objawy te są kluczowe dla wczesnego wykrycia choroby, w związku z czym osoby, które wcześniej były leczone na kataraktę powinny regularnie badać narząd wzroku i zgłaszać wszelkie doświadczane nieprawidłowości swojemu okuliście.

Czy zaćma wtórna może się powtórzyć?

Pytanie o to, czy zaćma wtórna może się powtórzyć jest bardzo mylące. Aby to lepiej zrozumieć należy zwrócić uwagę na to, że zaćma i zaćma wtórna obejmują różne obszary gałki ocznej, w związku z tym zaćmy wtórnej nie należy utożsamiać z nawrotem choroby, a raczej z nową jednostką chorobową, przy czym ze względu na swoje podłoże dotyka ona osób, które wcześniej były leczone na zaćmę.

Skąd bierze się zaćma wtórna?

Zacznijmy od tego, że pojawienie się zaćmy wtórnej po operacji usunięcia katarakty nie jest regułą. Pacjent może doświadczyć „nawrotu” choroby, ale nie musi. Statystycznie zaćma wtórna dotyka od 20 do 30 % pacjentów, którzy wcześniej poddali się zabiegowi fakoemulsyfikacji. Przyczyny choroby nie są jednorodne. Do najczęstszych można zaliczyć:

  • krótkowzroczność,
  • wrodzone wady siatkówki,
  • urazy oraz stany zapalne gałki ocznej,
  • niektóre choroby metaboliczne.

Jak przebiega leczenie zaćmy wtórnej?

Leczenie zaćmy wtórnej sprowadza się do przeprowadzenia mało inwazyjnego zabiegu o nazwie kapsulotomia. Zabieg przeprowadzany jest z użyciem wiązki lasera, która umożliwia wykonanie niewielkiego otworu w tylnej torebce soczewki. Wykonanie otworu usuwa przeszkodę w widzeniu efektem czego jest natychmiastowa poprawa wzroku. Niektórzy pacjenci bezpośrednio po zabiegu doświadczają niewyraźnego widzenia i/lub doświadczają zjawiska olśnienia. Dolegliwości te jednak szybko mijają.