26 czerwca 2018 roku Polskie Towarzystwo Okulistyczne opracowało nowe standardy kwalifikacji do operacji zaćmy. Oprócz samych kryteriów medycznych zmieniły się także formy finansowania zabiegu. Jak wyglądają nowe kryteria? Zobaczmy.

Kwalifikacja do operacji zaćmy po zmianach z 2018 roku – kto się kwalifikuje?

Główną zmianą wprowadzoną w 2018 roku są nowe standardy kryteriów medycznych, według których można uzyskać skierowanie na operację usunięcia zaćmy. Kierując pacjenta na operację zaćmy, lekarz ma obowiązek do skierowania dołączyć kopię wyników badań i konsultacji, które ma w dokumentacji. Wszystkie przekazane dane muszą umożliwić instytucji finansującej zabieg weryfikację dokładnych kryteriów.

Nowością po zmianach jest tzw. wizyta kwalifikacyjna, podczas której w ośrodku, w którym ma zostać wykonana operacja, lekarz może przejrzeć udostępnione wcześniej dokumenty i samodzielnie zweryfikować, czy są one zgodne ze stanem pacjenta i czy kryteria są zgodne z nowymi standardami NFZ. Taka wizyta kwalifikacyjna musi się odbyć w okresie do 30 dni od zgłoszenia pacjenta do placówki leczniczej.

Kwalifikacja do zabiegu usunięcia zaćmy – kryteria

Według nowych kryteriów do zabiegu usunięcia zaćmy nie można już kwalifikować pacjentów, których ostrość widzenia dali jest większa niż 0,6  wg. tablicy Snellena. Podstawowym kryterium kwalifikującym do zabiegu jest stwierdzenie przez lekarza zmętnienia soczewki. Diagnostykę przeprowadza się poprzez badanie z użyciem biomikroskopu po zastosowaniu kropli rozszerzających źrenicę.

Kwalifikacja do zabiegu – wyjątki

Według nowych przepisów można wyróżnić kilka wyjątków kwalifikacji do zabiegu:

  • gdy występuje jaskra zamkniętego kąta lub z wąskim kątem przesączania, gdyż zwiększa to ryzyko jaskry;
  • w przypadku gdy zaćma uniemożliwia diagnozę innych chorób oczu;
  • jeżeli występuje różnowzroczność po operacji pierwszego oka, przekraczająca 3,0 D;
  • osoby wykonujące zawód kierowcy;
  • osoby upośledzone lub chore umysłowo.

Wykonanie zabiegu

Według nowych zasad do wykonania zabiegu kwalifikowane są tylko osoby, które spełniają nowe kryteria NFZ. Od 2018 roku zmieniły się zasady finansowania i rozliczania zabiegów usunięcia zaćmy. Aktualnie odmiennie rozlicza się część zabiegową i część konsultacyjną (po zabiegu). Rozliczenie porady specjalistycznej będzie możliwe, gdy odbędzie się ona w terminie 14-28 dni po zabiegu.

Warto pamiętać, że po operacji usunięcia zaćmy bardzo ważne są też tzw. wizyty pokontrolne, pozwalające na regularną ocenę i pełną kontrolę stanu wzroku pacjenta.