Wada wzroku, przez żargon naukowy określana mianem wady refrakcji, to postępująca zmiana w narządzie wzroku, charakteryzująca się tym, że obraz jest ogniskowany przed lub za siatkówką.

O wadach refrakcji mówimy wówczas, gdy kształt oka uniemożliwia prawidłowe skupienie światła na siatkówce, co skutkuje zamazanym i nieostrym obrazem obserwowanych przedmiotów. Korekcja wad refrakcji wymaga zastosowania okularów lub soczewek kontaktowych, które umożliwiają prawidłowe, ostre widzenie.

Rodzaje wad wzroku

Do najczęściej występujących, a co za tym idzie najszerzej omawianych wad wzorku zalicza się:

  • krótkowzroczność,
  • nadwzroczność nazywana również dalekowzrocznością,
  • niezborność, czyli astygmatyzm.

Krótkowzroczność

U osób ze zdiagnozowaną krótkowzrocznością światło skupia się przed siatkówką, a nie na niej. W konsekwencji dana osoba widzi odległe przedmioty jako zamazane. Krótkowzroczność to wada rozwijająca się między 6. a 14. rokiem życia. Wada ta z czasem może się pogłębiać, co obserwujemy w szczególności u osób pracujących przed monitorem.

Niektórzy lekarze sugerują, że dzieci, które spędzają więcej czasu na dworze są mniej narażone na rozwój krótkowzroczności. Ma to być związane ze zwiększoną, niż w warunkach domowych, ekspozycją na obserwowanie przedmiotów w dali. Hipotezy te nie zostały jednak dobrze zbadane, ani jednoznacznie potwierdzone.

Nadwzroczność

U osób ze stwierdzoną nadwzrocznością (dalekowzrocznością) światło skupia się za siatkówką, a nie na niej. W rezultacie powyższego pobliskie przedmioty wyglądają na zamazane. Dalekowzroczność najczęściej pojawia się u dzieci. Pacjenci z dalekowzrocznością często skarżą się na bóle głowy towarzyszące wykonywaniu czynności takich, jak czytanie książek, praca przy komputerze, pisanie.

Astygmatyzm

Astygmatyzm wiąże się z zaburzeniami powierzchni rogówki lub siatkówki. Ze względu na zniekształcenia rogówki  lub siatkówki na siatkówce, za nią lub przednią powstaje obraz nie punktowy i niewyraźny. Osoby ze zdiagnozowanym astygmatyzmem często skarżą się na bóle głowy i ogólne przemęczenie objawiające się dolegliwościami bólowymi okolicy oczu.

Wyróżnia się wiele form astygmatyzmu, m.in.:

  • stygmatyzm rogówkowy,
  • astygmatyzm wewnętrzny,
  • astygmatyzm refrakcyjny.

Leczenie wad wzroku

Potwierdzenie występowania wady wzroku wymaga zastosowania odpowiedniej korekcji. W przypadku stwierdzenia dalekowzroczności stosuje się okulary korekcyjne lub soczewki skupiające, popularne „plusy”. U osób ze zdiagnozowaną krótkowzrocznością niezbędne jest zastosowanie soczewek rozpraszających, czyli „minusów”. Dobór odpowiednich soczewek w przypadku astygmatyzmu jest dostosowany do indywidualnego przypadku. U osób cierpiących na astygmatyzm stosuje się zazwyczaj okulary ze szkłami torycznymi, cylindrycznymi.